Ekin Nedir?

Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum
Örnek: Yağmur vaktinde ve yeterince yağmalı; ekinlere kına, pancarlara kurt düşmemeli. T. BuğraKültür, hars.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Anaerkil
Erk
Anaerkillik
Kadı
Anafilaksi
Anafor
Ters akıntı
Anaforcu
Anaforculuk
Anafordan